ชนะใจตัวเองได้ก็ชนะคนอื่นได้


การเอาชนะใจตนเอง มันมีข้อดีให้ชีวิตของเราก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หลายเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต การเอาชนะใจตัวเองนั้นบางครั้ง บางเรื่องเราต้อง รู้จักปฏิเสธในสิ่งที่จะนำเราไปสู่อันตราย หรือการสูญเสียได้ด้วยตัวเราเองเป็นผู้ตัดสินใจ เราสามารถเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งที่ดี ๆ เพื่อความก้าวหน้าของตัวเรา และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม จะทำให้เรามีความเพียรทนมากขึ้น เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ผลดีที่ได้ คือมีความสุข สมหวัง

โทษของการไม่รู้จักเอาชนะใจตนเอง ชีวิตจะไม่ก้าวหน้า ไม่ประสบความสำเร็จยอมให้สิ่งไม่ดีเหนือตน หรือนำเราไปสู่ ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นคนไม่สู้ ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย ๆ และไม่อดทนความยากลำบาก ไม่รู้จักอดทน ไม่มีความเพียรพยายาม และไม่เป็นที่เชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่น
ชีวิตไม่มีความสุข ไม่มีความยินดี…

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s